Pomiary

Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonujemy pomiary ochronne i eksploatacyjne instalacji elektrycznych, bez ograniczeń wielkości napięcia, w zakresie:

– pomiarów okresowych, kontrolnych instalacji elektrycznych, odgromowych oraz uziemień zgodnie z wymogami ustawy – „Prawo Budowlane” [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414],
– pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
– pomiarów rezystancji izolacji,
– pomiarów ciągłości obwodów,
– pomiarów uziemień ochronnych roboczych,
– pomiarów uziemień instalacji odgromowych,
– pomiarów natężenia oświetlenia,
– badań wyłączników różnicowo-prądowych,
– badań kontrolnych elektronarzędzi.

Posiadamy niezbędne uprawnienia i sprzęt pomiarowy.

Pomiary okablowania strukturalnego

Wykonujemy certyfikacyjne pomiary okablowania strukturalnego do kategorii 6 włącznie.

Posiadamy niezbędne uprawnienia i sprzęt pomiarowy.

Współpracujemy ze znanymi markami

waves